Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 7.5.2021

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Jesse Peurala
Jonna Ranta
Pauliina Solanne
Laura Mänki
Kaisa Savola
Satu Lapinlampi

Kokous avattiin 12.02

Järjestäytyminen

 • Varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Lapinlampi
 • Toimien jako
  • Laskutus – Jonna, Janne
  • Jäsenrekisteri – Antti
  • Uudet jäsenet – Satu
  • Diplomit – Kaisa
  • Talous – Jonna
  • Hallituksen tiedotus / blogi – Miikka
  • Tapahtumat – Jesse, Pauliina
  • Sidosryhmät – Janne

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin SoftRain Blobs Oy ja ITify Finland Oy jäseniksi
  • Slack-kutsujen haasteet ratkaistaan Zohossa. Antti tsekkaa.
 • Diplomit
  • Lähetetään diplomit tänä vuonna liittyneille, Kaisa hoitaa.
   • Kaikkien diplomit hoidetaan laskutuksen jälkeen
  • Sähköinen diplomi
   • Tehty valmis jäsenlistaus sähköisen diplomin haluajista
   • Tarjotaan mahdollisuus vaihtaa printistä sähköiseen diplomiin tai päinvastoin jäsenkirjeessä. Laura hoitaa.
   • Canva-pohjaan pääsy saatu
  • Tarrojen postitus tippunut prosessista
   • Offset Ulosen olisi tarkoitus laittaa tarrat diplomien mukana. Tämä korjattu Ulosen kanssa.
   • Selvitetään, onko mahdollista laittaa tarroja myyntiin jonkun SaaS-palvelun kautta. Miikka selvittänyt, ei löytynyt sopivaa. Jesse tsekkaa yhden tarrayrittäjän kanssa mahdollisuuksia.
 • Laskutus
  • Aloitetaan laskutusjärjestelyt vuodelle 2021, Jonna tekee listan ja ohjeet
   • Laskutus laitetaan käyntiin
 • Jäsenedut
  • 27.4. kello 15.00 järjestetty Bird & Birdin pitämä yksityisyyswebinaari
   • Parisenkymmentä kuulijaa
  • Saatu tarjous hiilijalanjäljen perusteista, laskennasta ja pienentämisestä
   • Pidetään webinaarit 26.5. ja 2.6.
   • Puffaustekstit jäsenkirjeeseen, Satu miettii
  • Järjestetään palautemahdollisuus webinaareihin, Jesse + Pauliina tsekkaavat
 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Osaajapankki: toisella penkkiä, toisella tarve
   • Tehty kysely jäsenistölle tarpeen selvittämiseksi, julkaistaan jäsenistölle. Muistutetaan asiasta jäsenistöä Slackissa, Janne hoitaa
   • Kyselyn vastausten pohjalta selvitetään jäsenistöltä olisiko kiinnostusta toteuttaa pro-bonona tai muulla mallilla alusta tähän tarpeeseen. Janne lähtee kyselemään kyselyn jälkeen
  • Jäsenten väliset säännölliset preset jäänyt auki, mietitään uuden hallituksen kanssa vuosikokouksen jälkeen.

Viestintä

 • Lauran statuskatsaus
  • Jäsenhankintakampanjointi jatkuu, mutta liittymissivun toimintaohjehaaste pitäisi saada kuntoon ennen kuin siihen alkaa upottaa kovin paljoa rahaa. 
  • Jäsenkirjeitä lähetetty kerran kk, avausprosentti 50 % kieppeillä.
  • Twitterissä tasaisesti lisää seuraajia, LinkedInissä samoin, Facebookia pidetty hengissä.
  • Ehdotuksena: Instagram-tilin avaaminen lähikuukausina.
 • Jäsenkirje lähetetty maaliskuussa
  • Seuraavaan
   • Printtidiplomivaihto
   • Laskutustietojen päivitys
   • Webinaaripuffaus
   • Osaajapankkikysely, viimeinen mahdollisuus


Yhdistyksen kehittäminen

 • Digitoimistojen houkuttelu jäseniksi
  • Kampanja aloitetaan keväällä
 • Tukijäsenyyden perustelujen tarkempi kuvaaminen aloitettu, Laura koostaa

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Energiatehokkuus
  • Mahdollinen webinaari-idea hiilijalanjäljen ymmärtämiseksi ja laskemiseksi
   • Sovitaan palaveri ja katsotaan asiaa eteenpäin
  • Hiilijalanjäljen laskenta tulee webinaariksi.
 • Inklusiivisuus
  • Keskustelut aloitettu ensimmäisen toimijan kanssa, vielä aikaisessa vaiheessa, mutta niitä on tarkoitus jatkaa kevään aikana.

Hallituksen puuhapäivä

 • Janne laatii Doodlen päivän haarukoimiseksi
 • Sovitaan aiheet Slackissa
  • Ainakin vastuullisuus

Päätettiin kokous 12.59