Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 3.9.2021

Paikalla

Janne Kalliola
Miikka Kostian
Jesse Peurala
Jonna Ranta
Laura Mänki
Kaisa Savola

Kokous avattiin 12.02

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin Mediakumpu, Uudet Kotisivut FIN, Easywhistle
  • Slack-kutsujen haasteet ratkaistaan Zohossa. Antti tsekkaa.
   • Hankitaan kaupallinen lisäosa.
 • Laskutus
  • Karhutaan maksamattomat elokuun toisen viikon jälkeen
   • Jonna täsmäyttänyt saapuneet suoritukset, jotka eivät ole automaattisesti kytkeytyneet lähetettyyn laskuun
   • Jonna lähettänyt uusintalaskut, muutamassa haasteita ja merkitty listaan, hallituksen jäsenet tarkistavat omansa
  • Antti synkronoi laskutustilanteen Zohoon, kun asiat selvillä
 • Diplomit
  • Lähetetään diplomit tänä vuonna liittyneille, Kaisa hoitaa syyskuussa
   • Lähetetään laskut maksaneille
   • Erääntyneiden laskujen suhteen lähetyksen jälkeen tulleet maksusuoritukset huomioidaan seuraavassa lähetyserässä
   • Muistetaan tässä yhteydessä hoitaa sähköiset diplomit
 • Verkkokaupan uudistus
  • Pidetään alkupalaveri toimijan kanssa, Jesse & Kaisa hoitaa
   • Pidetään Laura tietoisena ja sovitaan viesteistä
  • Tehdään uusi sivu kotisivuille aiheesta
  • Kontaktoidaan muutama graafikko / taiteilija / sarjakuvataiteilija limited edition -tarkoituksessa, Laura tsekkaa
 • Jäsenedut
  • 24.8. kello 16.00 Eevis Futuricelta puhui saavutettavuudesta
   • Palaute positiivista ja saatu ideoita uusista seminaareista
   • Hyvä osallistujamäärä
  • Laura Kankaala / Turvakäräjät pitää webinaarin hakkeroinnista, ajankohta syyskuun lopussa
  • Webinaarisarja-ajatuksia syksyyn liittyen
   • UX
   • GDPR
   • Teknologiat
   • Inklusiivisuus
   • Pyydetään puhujilta blogiartikkeli per koulutus
  • Idea tuleviin tapahtumiin: Heli Savola, YLEn ajankohtaistoiminnan verkko/mobiilikehityksessä team leadina ja tuoteomistajana. Kaisa voi kontaktoida, mutta saadaan varmasti puhumaan jos sopiva aihe löytyy.
  • Mietitään webinaarien jatkokäytön kehittämistä samassa yhteydessä
 • Miten voitaisiin auttaa jäsenistöä tukemaan toinen toisiaan?
  • Jäsenten väliset säännölliset preset jäänyt auki
   • Mietitään meetup-tyyppisiä webinaareja

Viestintä

 • Jäsenkirje lähetetään kuukausittain
  • Seuraavaan
   • Hyvin mennyt saavutettavuuswebinaari
   • Hakkeriwebinaari
   • Mielipidekirjoitus koodaripulasta
   • Hiilineutraaliusmerkki
   • Ehdotuksia jäseniltä Koodia Suomesta -palkinnon saajaksi ja/tai tuomaristoon
   • Ilmoittautuminen Nörttiliveen
 • Mielipidekirjoitus koodaripulan ratkaisuksi
  • Julkaistu Helsingin Sanomissa 30.8.


Yhdistyksen kehittäminen

 • Digitoimistojen houkuttelu jäseniksi
  • Kampanja aloitettu
 • Tukijäsenyyden perustelujen tarkempi kuvaaminen aloitettu, Laura koostaa
 • Päätettiin perustaa hiilineutraaliusmerkki
  • Annetaan hiilijalanjäljen laskennan ja minimoinnin jälkeen
  • Kriteeristönä
   • Minimoidaan ja saavutetaan asetettu taso – tämä selvitetään hiilijalanjälkiasiantuntijan kanssa
   • Loput kompensoidaan
   • Lisäksi varmistetaan, että laskenta on riittävän kattava vastatakseen yrityksen liiketoimintaa
 • Uusien jäsenten paketti Lauralta hallitukselle kommentoitavaksi
  • Kun valmis, jaetaan sekä uusille että vanhoille

Suomalaisen koodin päivä

 • Valitaan Koodia Suomesta -palkinnon saaja
  • Hallitus ehdottaa raatiin jäseniä
  • Janne hoitaa raadin kontaktoinnin ja valintaprosessin fasilitoinnin
 • Pidetään Nörttilive 11.10
  • Haetaan lisää interaktiivisuutta

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Tunnistetut tarpeet ja ideat:
  • Muokata Suomen yritysilmastoa suotuisammaksi
  • Lobata Migriä helpottamaan työvoiman maahantuloa
   • Huomioidaan käynnissä oleva Fast Track -ohjelma
  • Yhteistyö jäsenistössä ja muiden toimijoiden kanssa
 • Energiatehokkuus
  • Kehotetaan jäsenistöä hiilijalanjäljen laskentaan
  • Hiilimerkin kautta
 • Inklusiivisuus
  • Pidetty yhteinen sessio alalla toimivan toimijan kanssa, tutustumisen ja luottamuksen rakentamisen merkeissä
   • Tsekataan hallituksen palautteet, Pauliina sopii jatkoaskeleet
   • Keskitytään selkeisiin ja konkreettisiin yhteistyökuvioihin

Päätettiin kokous 12.59