Koodia Suomesta hallituksen kokous 27.6.2019

Läsnä:
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Jarkko Malinen
Satu Lapinlampi
Osan aikaa myös Mike

Kokous avattiin kello 10.05.

Uudet jäsenet

Bluugo Oy hyväksytään jäseniksi.

Viisi yritystä on tällä hetkellä viittä vaille jäseniä -tilassa eli ovat laittaneet jäsenhakemuksen mutteivät ole maksaneet jäsenmaksua. Satu muistuttaa maksuista, sillä jäsenyys voidaan hyväksyä vasta jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.

Jäsenedut
ei tietoa uusista jäseneduista.

Jäsenmaksujen laskutus
Jarkko on selvitellyt jäsenten laskutusosoitteita. Vain noin 80 jäsenyritystä on ilmoittanut laskutustietonsa, joten muilta ne pitää kaivella erikseen nettisivuilta tai lähettää lasku yhteystiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Sovittiin, että hoidetaan loppujen laskutusosoitteiden kartoitus tiimityönä niin, että Jarkko jakaa tehtävät muille hallituksen jäsenille.

Vuoden 2019 puolella jäseneksi liittyneiltä ei peritä tämän vuoden aikana jäsenmaksua.
Jäsenmaksut laskutetaan jäseniltä kesälomakauden lopussa.

Tiedottajan vaihtuminen
Yhdistykselle tiedottamista osa-aikaisesti hoitava Hanna Korhonen joutuu vetäytymään tehtävästä muiden työkiireidensä vuoksi. Selvitetään uuden osa-aikaisen tiedottajan valintaa.

Jäsenkysely
Käytiin alustavasti läpi vuoden 2019 jäsenkyselyn tulokset.

Syksyn toiminnan suunnittelu
Suomalaisen koodin päivä 11.10.2019: Viime vuonna perustettua suomalaisen koodin päivää juhlistettiin sekä nörttilivellä että julkistamalla suomalaisen koodin suurlähettilään valinta. Molemmat ovat osoittautuneet toimiviksi konsepteiksi, joten toteutetaan molemmat tänäkin syksynä.

Viestinnän ja keskustelun pääteemojen valinta. Suunniteltiin teemoja, joita voitaisiin nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun kunhan uusi tiedottaja saadaan valittua.

Kokous päätettiin kello 15.30.