Koodia Suomesta ry hallituksen kokous 3.2.2023

Paikalla
Janne Kalliola
Antti Järvinen
Miikka Kostian
Satu Lapinlampi
Laura Mänki
Mikko Paltamaa

Kokous avattiin 12.02

Jäsenasiat

 • Uudet jäsenet
  • Hyväksyttiin jäseniksi Mindhive Oy ja Digiaargh, virallinen nimi Aargh! Digital Oy
 • Hiilineutraaliusmerkkihakemukset
  • Yksi uusi hakemus, Exove Oy:n hakemus hyväksyttiin ja merkki myönnettiin
  • Toivottiin lisätietoa, esimerkiksi blogipostauksen muodossa
  • Janne Kalliola jääväsi itsensä tämän aiheen käsittelyn ajaksi
  • Laaditaan vuoden alussa prosessi merkin uudistamiseen
 • Verkkokaupan uudistus
  • Kerätään hallituksen palaute Slackissa ja toimitetaan Juusolle AP: Jesse
   • Varmistetaan paitojen alkuperä
   • Kokomerkinnät
   • Arvostelut aktiiviseksi, jos alusta tukee
   • Ynnä vastaavat
  • Palkintotilaukset hoidettu
  • Nimikilpailu
   • Laura selvittää palkintohupparin koon ja muut tiedot, Jessa tilaa sen Juusolta AP: Laura ja Jesse
    • Tiedot selvitetty, laitetana tilaukseen
  • Selvitetään tilaustilanne ja mietitään, kuinka hallitus saisi näkymän verkkokaupan tilaukseen ja toimituksiin. AP Jesse
 • Jäsenedut
  • Webinaarit
   • Mikko selvittää webinaaria kognitiivisesta saavutettavuudesta
   • Tulossa
    • Vihreä koodi 8.2.2023 15-16
     • Kutsutaan väkeä Koodiklinikalta, eli koodi jakoon heille lähempänä Slack-yhteisössä
      • Hoidettu
     • Janne hostaa
    • Markkinointi/viestintäwebinaarisarja
     • Kerätty palautetta ja ideoita jäsenistöltä, saatu hyvin ohjausta webinaarisarjaa varten
     • Laura pitää ensimmäisen maaliskuussa
     • Samalla määritellään aiheet ja etsitään sopivat puhujat
    • Alkuvaiheen yrittäjän taloushallinto
     • Janne etsii mahdollisia puhujia Koodiklinikalta
 • Diplomit toimitettu
  • Kolme palautunutta diplomia pyydetty lähettämään uudestaan
  • Lisätty diplomin uudelleenlähetys tuotteena Holvi-verkkokauppaan AP: Jonna
  • Muille vaihdetaan digidiplomiksi, tästä lyhyt maininta uutiskirjeeseen. AP: Laura

Viestintä

 • Selvitettävä, että ketkä kiinnittävät huomiota merkkiin ja kuinka merkki vaikuttaa


Sivuston kehittäminen

 • Sivustomuutokset
  • Lista tehty, laitetaan työn alle 
 • Webinaarit
  • Mietittävä ilmoittautuminen, sähköpostimuistutukset ja lisääminen kalenteriin, AP Mikko
  • Otetaan Eventbrite testikäyttöön tapahtumiin ilmoittautumiseksi

Strategia

 • Yhdistyksen kehittäminen
 • Tukijäsenyys
  • Hallituksen jäsenet alkavat kontaktoimaan potentiaalisia tukijäseniä
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Tarkemmat tavoitteet auttaisivat fokusoimaan hallituksen jäsenten työntekoa ja karsimaan ei-tärkeitä asioita työlistalta
  • Lisäksi tästä olisi hyvä kertoa sekä jäsenistölle että laajemmalle yleisölle
  • Keskustellaan puuhapäivässä

Vastuullisuus

 • Hiilineutraalius
  • Yhdistyksen hiilineutraaliusselvitys aloitettu
  • Odotetaan tarjousta laskennasta, laitetaan muistutus
 • Inklusiivisuus
  • Lähdetään tehokkaammin edistämään kun hiilineutraaliusmerkin prosessia selkeytetty

Seuraava hallituksen puuhapäivä keväällä, livenä helmi-maaliskuussa

 • Etsitään sopivia päiviä, AP: Janne
 • Kerätään aiheet, AP: Janne
  • Strategia

Päätettiin kokous 12.42