Vetoomus hallitusneuvottelijoille: Hyvinvoiva Suomi rakennetaan koodilla

 

Hallitustunnustelija Antti Rinne nosti hallituspohjan selvittämiseksi laatimissaan kysymyksissä esiin Suomen elinvoimaisuuden säilyttämisen sekä korosti ilmastonmuutoksen torjumista. Me Koodia Suomesta ry:ssä uskomme, että Suomen tulevaisuuden elinvoimaisuus ja hyvinvointi rakennetaan koodilla. Myös ympäristöhaasteiden ratkomiseen tarvitaan laadukasta koodia.

Koodi tarvitsee tekijöitä. Tällä hetkellä alalla vallitsee tekijäpula.

Halutessaan uusi eduskunta ja hallitus pystyvät turvaamaan ohjelmistoalan työvoiman saannin. Tällöin Suomi voi hyvinkin nousta koodin ja koodaamisen globaaliksi suurvallaksi. Suomella on siihen kaikki edellytykset.

Ensinnäkin suomalainen laadukas koulutusjärjestelmä tuottaa matemaattisesti lahjakasta ja loogiseen ajatteluun kyvykästä työvoimaa, jota koodin tekeminen tarvitsee.

Toiseksi, Suomi on maailman houkuttelevin maa ohjelmistokehittäjille. Täällä on huippuosaavat kollegat, korkea työmoraali, kielitaito, vähäinen hierarkia sekä avoin, läpinäkyvä ja yhteistyöhön kannustava työkulttuuri, joka kykenee nopeaan päätöksentekoon.

Suomalainen yhteiskunta ja työelämä korostavat arvoja, joita myös koodin tekijät arvostavat, globaalisti.

Lisäksi Suomi on tasa-arvon kärkimaita. Tulevaisuudessa koodia käyttävät kaikki. Myös sen tekijöiden tulee edustaa muun muassa kaikkia sukupuolia, ikäryhmiä, seksuaalisia suuntautumisia ja kulttuureja. Tämä on Suomessa luontevaa.

Me Koodia Suomesta ry:n hallituksessa vetoamme teihin, arvon hallitustunnustelija Rinne ja hallitusneuvottelijat, että suomalaisen ohjelmistoliiketoiminnan työvoiman saanti turvataan panostamalla loogiseen ajatteluun peruskoulutuksessa, sujuvoittamalla työperäistä maahanmuuttoa, muuttamalla lainsäädäntöä tukemaan yritysten työvoiman hankintaa sekä kannustamalla myös alalla aliedustettuja ryhmiä it-koulutuksen pariin.

Ohjelmistoliiketoiminnan edellytykset varmistamalla Suomi voittaa moninkertaisesti. Koodaus ei vaadi suuria alkuinvestointeja, ei tukia, ei kaada metsää tai raiskaa maaperää, eikä tuotannon monistaminen vaadi jättimäisiä kertainvestointeja. Koodaus on älytyötä, jossa on moninkertainen lisäarvon tuotanto verrattuna perinteisiin tuotannonaloihin.

Ohjelmistosuunnitteluun erikoistuneet yritykset maksavat jo 4,6 % Suomen palkoista Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportin (2/2017) mukaan, ja osuus kasvaa. Vuosina 2010–2017 ohjelmistoliiketoiminta on lähes kaksinkertaistunut.

Kun koodi tehdään suomalaisessa yrityksessä, kovapalkkaisten ohjelmistokehittäjien työ verotetaan Suomeen, ohjelmistoyrityksen tulot verotetaan Suomeen ja ohjelmistotuotteiden vientitulot jäävät Suomeen.

Koodissa on Suomen tulevaisuus.

Koodia Suomesta ry:n hallitus


Tämä Koodia Suomesta ry:n vetoomus hallitusneuvottelijoille on julkaistu aiemmin:

Aamulehdessä 30.4.2019: Koodareista vallitsee tekijäpula – tulevan hallituksen on pystyttävä pitämään kovapalkkaiset koodarit kotimaassa

Kalevassa 1.5.2019: Hyvinvoiva Suomi rakennetaan koodilla