Selkeästi meille kaikille! – Miten voit huomioida pienillä muutoksilla ja teoilla kognitiivista saavutettavuutta

Aika

13.9.2023    
15:00 - 16:00

Tapahtuman tyyppi

Vetäjät: Selkeästi meille -hankkeen saavutettavuusmentori Heikki Oksanen, viestintäkoordinaattori Mikko Apell ja saavutettavuuskoordinaattori Petra Saarinen.

Ihmisten toivotaan yhä useammin hoitavan omia asioitaan verkossa. Vaarana on, että osa ihmisistä jää yhteiskunnan ulkopuolelle, jos verkkopalvelut eivät ole helppoja käyttää ja ymmärtää eli kognitiivisesti saavutettavia. Kaikki ihmiset hyötyvät kognitiivisesta saavutettavuudesta, mutta toisille se on edellytys käyttää verkkopalvelua.

Selkeästi meille -hankkeen esitys tarjoaa tietoa ja konkreettisia vinkkejä, miten voit huomioida kognitiivista saavutettavuutta tarvitsevat käyttäjät paremmin erilaisten ohjelmistojen, kuten verkkopalveluiden, mobiilisovellusten ja vastaavien suunnittelussa.

Selkeästi meille -hankkeessa on kehitetty kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö. Kriteeristö koostuu hankkeen käyttäjätestauksissa tehdyistä usein toistuvista havainnoista. Käytännössä se on lista siitä, mitkä asiat helpottavat sähköisten palvelun käyttöä, mitkä taas vaikeuttavat sitä. Hankkeen käyttäjätestauksiin on osallistunut joukko testaajia, joilla on erilaisia kognitiivisia haasteita. Kognitiivista saavutettavuutta tuleekin testata erilaisilla käyttäjillä.

Esityksissämme tuomme näitä kokemuksia ja havaintoja esille konkreettisten esimerkkien avulla ja annamme vinkkejä tuetun käyttäjätestausten järjestämiseen. Kognitiivisesta saavutettavuudesta ja hankkeen huomioiden tärkeydestä kertoo hankkeen saavutettavuusmentori Heikki Oksanen yhdessä muiden hankkeen työntekijöiden kanssa.

Mikä Selkeästi meille -hanke

Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteinen valtakunnallinen Selkeästi meille -hanke (STEA 2020-2023) on helppokäyttöisyyden ja ymmärrettävyyden eli kognitiivisen saavutettavuuden asialla! Selkeästi meille -hankkeessa on kehitetty työkaluja, laadittu ohjeita ja järjestetty koulutuksia verkkosivustojen ja sähköisten palveluiden kognitiivisen saavutettavuuden parantamiseen. Hankkeessa tuetaan saavutettavuudesta hyötyviä ihmisiä vaikuttamaan heille tärkeisiin sähköisiin palveluihin sekä eri organisaatioita kehittämään heidän sähköisiä palveluitansa. 

Hankkeen oma verkkosivusto www.selkeästimeille.fi on esimerkki kognitiivisesti ja teknisesti saavutettavista verkkosivuista. Hankkeen tunnuslause on: Saavutettavaa viestintää kaikille!

Ilmoittautuminen

Webinaari on avoin Koodia Suomesta ry:n jäsenorganisaatioiden henkilöstölle sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu tapahtumaan EventBriten kautta.