Koodia Suomesta ry perustettu!

Toukokuussa aloitimme valmistelut Koodia Suomesta -hankkeen uuden kodin etsimiseksi. Useiden vaihtoehtojen kartoituksen jälkeen oman, riippumattoman yhdistyksen perustaminen vaikutti parhaalta vaihtoehdolta. Aiemmin keväällä oli jo luotu Slack-keskustelukanava, jonne kaikki mukana olevat yritykset ovat saaneet kutsun. Yhdistyksen sääntöjen rungon loin Google Docs -dokumenttiin, ja annoin siihen muokkausoikeuden kaikille yrityksille. Säännöistä keskusteltiin Slackissa, kunnes kaikki olivat niihin tyytyväisiä. Tämän …